Levende grønne vegger

Biowall og panelsystemet som er en del av planteveggsystemet er utviklet i England. De to som har utviklet systemet og innehar eierskap til patentet er i dag i hver sin virksomhet som benytter dette.
Vi har i mange år samarbeidet med begge to og styrket og utviklet kompetanse sammen på fagområdet. Planteveggene utarbeides og selges av Anlegg & Utemiljø as. Biowall sitter på rettighetene til systemet i Norge.

Vår samarbeidspartner er Vertology Ltd.

Det er to vanntette lag på bakveggen. Plantene dyrkes og vokser i et uorganisk materiale i kassetter som gir et godt rotvolum for plantene. Den uorganiske grodanen har veldig lang levetid og bidrar til at vi anvender langt mindre vann enn andre systemer på det europeiske markedet.

Systemet har programmert automatisk vannstyring og har kontroll med at alle planter for den vannmengde de har behov for, ikke mer ikke mindre. Teknologien sørger for at ikke tyngdekraften gjør veggen våtere jo lengre ned en er på veggen, og avrenningen av veggen er kun 2 dl pr m2 pr døgn.  Denne teknologien skiller seg fra de andre systemene på det europeiske markedet ved at det benyttes vesentlig mindre vann, noe som er en svært resursriktig bruk av vann.

Det meste av vannet som tilføres planteveggen fordampes via bladverket og anvendes med andre ord ved å tilføre sårt tiltrengt og helt ren luftfuktighet.

For innendørs vegger er plantelys en forutsetning.

 

Det er 6 suksesskriterier som en må levere godt på for at en plantevegg skal fungere over tid. Og bli en bærekraftig løsning.

  1. Plantevalg – som betyr at en må bruke velegnede planter for et slikt miljø
  2. Integrert design – som betyr at en må velge planter som trives og fungerer side om side og at planter i samme sone har relativt like behov.
  3. Riktig og nok vekstlys. Vekstlys skal måles og kontrolleres.
  4. En teknologi – et planteveggsystem som leverer riktig vannmengde til alle planter på veggflaten og drenerer bort overskuddsvann. Et system som tilfører røttene oksygen.
  5. Riktig og fagmessig skjøtsel til riktig tid med gode og innarbeidede rutiner.
  6. Plantene allerede er godt etablert og rotsatt ved montering

NTNU i Trondheim

© 2018 Biowall. Webdesign av Mylder Design | Webutvikling og hosting av SocialGrab